Poseta Zavodu za intelektualnu svojinu

U utorak, 08.11.2022. godine u okviru predmeta Intelektualna svojina, realizovana je poseta Zavodu za intelektualnu svojinu. U prostorijama Zavoda je održano predavanje na temu “Dijagnostika intelektualne svojine” i radionica “Pretraživanje baza podataka”. Predavanje i radionicu održao je ekspert iz Zavoda, Saša Zdravković.