Osnovne akademske studije: Upravljanje inovacionim projektima

Teorijska nastava

Pojam projekta i inovacionog projekta. Inovacioni projekti kao specifična kategorija projekata –  ključne dimenzije. Ciljevi inovacionih projekata. Upravljanje inovacionim projektima od ideje do implementacije – faze, elementi, aktivnosti. Pregled i primena savremenih pristupa upravljanju inovacionim projektima (hibridni, otvoreni, agilni i lin). Upravljanje ranim fazama inovacionih projekata (razvoj koncepta i projektovanje inovativnog rešenja). Upravljanje razvojem i testiranjem prototipa. Upravljanje komercijalizacijom izlaza projekta i  postimplementacionim aktivnostima. Karakteristike projekata radikalnih i inkrementalnih inovacija. Kreirana vrednost inovacionih projekata. Upravljanje portfoliom inovacionih projekata – ciljevi, kategorije, metodi i tehnike. Evaluacija aktivnosti inovacionih projekata u odnosu na strateške dimenzije. Osnovi metoda i tehnika upravljanja inovacionim projektima. Planiranje resursa. Organizacija za upravljanje inovacionim projektima. Inovacioni projektni tim. Upravljanje rizikom inovacionih projekata (planiranje, identifikacija, analiza).  Praćenje i kontrola realizacije inovacionih projekata. Sistem izveštavanja o realizaciji inovacionih projekata. Pregled softverskih rešenja u oblasti upravljanja inovacionim projektima i portfoliom.

Praktična nastava

Primena savremenih pristupa upravljanju inovacionim projektima. Primeri realizacije projekata inovacija proizvoda i usluga. Primeri primene pokazatelja za iskazivanje kreirane vrednosti inovacionog projekta. Primeri evaluacije projekata u portfoliju (vreme, rizik, vrednost, tip inovacionog projekta, implementacija). Osnovi metoda i tehnika upravljanja projektima na primerima inovacionih projekata. Primena specijalizovanog softvera i studije slučaja iz oblasti.