Doktorske akademske studije: Strateške inovacije

Teorijska nastava

Teorija i tipologija inovacija. Projektovanje i inženjerstvo inovacija. Strateške inovacije kao ključni razvojni resurs. Teorija disruptivnih inovacija. Inovacioni kapacitet. Sistemski pristup procesu inovacija – elementi koji determinišu inovaciju u sistemu. Strateške inovacije poslovnog modela. Inovaciona strategija i lanac vrednosti inovacije. Digitalne platforme za inovacije. Strateško upravljanje inovacionim projektima. Industrijski i inženjerski dizajn inovativnog proizvoda. Rizik i mreža uloga u upravljanju strateškim inovacijama. Upravljanje idejama. Model rasta kroz inovacije. Savremeni modeli inovacionih procesa od ideje do realizacije. Sistemi proizvod-usluga. Tranzicija sa tradicionalnog sistema razvoja proizvoda i usluga na sistem proizvod-usluga. Inovacioni ekosistem. Inovacione performanse i inovacioni indikatori. Strateške inovacije i intelektualna svojina.

Praktična nastava

Metodi i tehnike podrške upravljanja strateškim inovacijama. Primena metoda i tehnika za strateško upravljanje inovacionim projektima. Analiza i primena metoda projektovanja inovacija. Studije slučaja iz oblasti.