Osnovne akademske studije: Intelektualna svojina

Teorijska nastava

Intelektualni kapital: neopredmećena vrednost i strateški resurs preduzeća. Pojam i oblici intelektualne svojine. Razvoj prava intelektualne svojine. Intelektualna svojina u projektu razvoja novog proizvoda/usluge i procesa: faktor zaštite od imitacije i povećanja koristi. Strategija intelektualne svojine. Pronalazačko pravo – patenti, tehničke inovacije, know-how, industrijski dizajn, robni i uslužni žigovi, oznake porekla, pronalasci primenjeni na računaru (softverski patenti). Patenti kao “Peto P” u inovacionoj i poslovnoj strategiji preduzeća. Broj prijavljenih i registrovanih patenata kao indikator inovativnosti, tehnološkog progresa i razvoja. Praćenje podataka o patentima kao metod podrške upravljanju inovacijama i razvojem; uticaj patentne zaštite na vrednost invencije, inovacije i konkurentnost – prednosti i nedostaci. Žigovi – brendovi i uticaj na konkurentnost, inovacije i razvoj. Autorsko pravo (sa zaštitom softvera). Dijagnostika intelektualne svojine. Problemi i mogućnosti pravne zaštite u oblasti informacionih tehnologija. Uloga intelektualne svojine u EU i harmonizacija.

Praktična nastava

Prava intelektualne svojine – primeri. Patenti i aproprijabilnost inovacija. Primeri patenata. Primeri tehničkih inovacija i know-how. Robni/uslužni žigovi i konkurentnost. Odnos žiga i brenda (pravni i menadžment aspekat). Primeri robnih/uslužnih žigova. Primeri znakova razlikovanja. Primeri oznaka porekla. Industrijski dizajn – primeri. Primeri iz oblasti e-poslovanja. Studije slučaja – uticaj primene pojedinih prava intelektualne svojine na poslovni uspeh. Pretraživanje relevantnih baza različitih oblika intelektualne svojine.