Specijalističke akademske studije: Projektovanje i razvoj novih proizvoda

Teorijska nastava

Teorijski koncepti razvoja novih proizvoda i usluga. Projektovanje novih proizvoda i usluga. Životni ciklus proizvoda/usluga. Faze projekata razvoja novih proizvoda i usluga. Savremeni modeli za upravljanje ranim fazama projekata. Identifikacija izvora inovacija. Sistemi za upravljanje idejama. Integrisano upravljanje razvojem novih proizvoda/usluga. Metodi i alati projektovanja proizvoda/usluga. Razvoj novih proizvoda/usluga primenom lin, agilnog i design thinking pristupa. Digitalno upravljanje razvojem novih proizvoda i usluga. Faktori uspeha projekta razvoja novih proizvoda/usluga. Metodi za prikupljanje zahteva korisnika. Metodi za definisanje koncepta proizvoda/usluga. Upravljanje performansama novih proizvoda i usluga. Intelektualna svojina u projektima razvoja novih proizvoda/usluga. Planiranje resursa (vreme, troškovi, tim). Upravljanje rizikom. Pregled i analiza pristupa razvoju proizvoda i usluga u specifičnim oblastima (različite grane industrije, zdravstvo i sl.).    

Praktična nastava

Metodi podrške upravljanja inovacionim procesima u domenu novih proizvoda i usluga. Primena metoda i tehnika u razvoju koncepta i prototipa. Primena metoda za identifikaciju i evaluaciju potreba korisnika. Primena metoda i tehnika projektovanja inovativnog rešenja. Primeri primena savremenih modela razvoja novih proizvoda i usluga. Primeri realizacije razvoja novih proizvoda i usluga. Primena metoda i tehnika upravljanja rizikom. Primena specijalizovanog softvera i studije slučaja iz oblasti.